Kitap
Herkes Alfred’e Bakıyor

Herkes Alfred’e Bakıyor

5 star 5 star

4 + Yaş

Kitap

Çocuklarda özgüven gelişiminin nasıl gerçekleştiğini Alfred’in boyunun kısalıp uzamasıyla somutlaştırarak anlatan kitap; kendini ifade etmenin, empatinin ve aile desteğinin, bu becerinin gelişmesinde ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Künye

  • Tür : Öykü
  • Yazar : Johan Unenge
  • Çevirmen : Ali Arda
  • Resimleyen : Maria Nilsson Thore
  • Sayfa Sayısı : 36
  • Yayınevi : Redhouse Kidz Yayınları
  • Yayın Yılı : 2017
  • ISBN : 978-605-9781-86-2

İçinde Neler Var?

Temalar
  • Özgüven
Özgüven eksikliği yaşayan Alfred, bir akraba ziyaretinde meyve suyu içtikten sonra istemeden bir ses çıkarır. Bu sesi akrabalarının komik bulup olumlu tepki vermeleri onu rahatlatır. Kendini iyi hisseden Alfred o andan sonra duygu, düşünce, isteklerini dile getirmeye ve özgüven kazanmaya başlar. Bu, Alfred gibi kaygılı bir yapısı olan çocukların kendilerine güvenmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için cesaret verici olabilir.
Kendine güvenmeye başlamanın keyfini yaşayan Alfred, rahatlıkla ifade ettiği cümlelerinin başkalarına neler hissettireceğini düşünmeden kırıcı sözler söyler ve fiziksel olarak büyüdüğü için etrafındakilere alan bırakmaz. Kitap, özgüven konusunun dengeli bir dozda olması gerektiğini Alfred’in fiziksel olarak uzayıp kısalmasıyla somutlaştırarak çocuklara bu konuda bir yandan cesaret verirken, bir yandan da kendi tavırlarından başkalarının nasıl etkileneceğini anlayabilmek için empati yapmanın önemli olduğu mesajını veriyor.
Alfred kendine güveni arttıkça düşüncesiz sözleriyle arkadaşlarının ağlamasına, gücünü ispatlamak için güreş yapmak isteyince arkadaşlarının kendisinden uzaklaşmasına ve korkmasına neden olur. Ailesine emirler vererek, yemek sonrası bilinçli geğirerek, kapıları çarparak ailesine saygısızlık yapar. Çocuklar Alfred’in bu tarz davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini kitaptan görerek saygılı davranmanın sağlıklı ilişkiler kurmak için önemli olduğunu görebilirler.
Alfred’in ailesi her ne kadar onun özgüven gelişimini destekleyen bir tutum sergilese de Alfred davranışlarında aşırıya kaçar ve bu da başka zorluklar doğurur. Alfred’in ailesi bu durumda da ona sevgi ve ilgiyle yaklaşır. Alfred bu sayede kendini tekrar iyi hisseder. Bu, çocukların gelişim sürecinde ailenin destekleyici rolünün önemini vurgular.
Alfred özgüvenini inşa etmeye çalışırken önce rahat davranmak konusunda zorlanır, sonra da aşırıya kaçar. Kitabı okuyan çocuklar, büyüme sürecinde kendilerini keşfederken bazen duygu, düşünce ve davranışlarında dengeyi bulmakta zorlanabileceğini, ama zamanla deneyimleriyle ve aile desteğiyle daha uygun davranmayı öğrenebileceklerini görebilirler.

Kitap Hakkında

Göz önünde olmayı sevmeyen Alfred, herkesin ona baktığını hissettiği zamanlarda utanır ve boyu kısalmaya başlar. Özellikle akraba ziyaretleri Alfred için çok kaygı vericidir. Böyle bir ziyaret sırasında meyve suyu içerken istemeden "Gaaark!" diye bir ses çıkarır ve akrabaları ona güler. Onların bu tepkisi Alfred’in hoşuna gider, olumlu bir tepki almanın rahatlatıcı olduğunu keşfeder. Bu durum Alfred’in kendine olan güveninin artmasına ve duygularını ifade etmeye başlamasına yardımcı olur.

Alfred özgüveni yerine geldikçe, fiziksel olarak uzamaya başladığını fark eder. Bu durum, Alfred’in okuldaki arkadaşlarıyla daha fazla etkileşimde bulunmasına da katkı sağlar. Ancak Alfred’in artan bu özgüveni onun hem arkadaşlarına hem de ailesine karşı aşırıya kaçan davranışlar sergilemesine neden olur. Kendi hislerini ifade ederken ya da oyun oynarken başkalarının duygularını düşünmez, bu da arkadaşlarının üzülmesine ve ondan korkmalarına neden olur. Ailesine yemeği yanına getirmelerini emretmesi, yemekten sonra geğirmesi ve odasına gittiğinde kapıyı çarpması gibi saygısız davranışlarda da bulunur.

Alfred boyu uzadıkça kontrolünü kaybettiğini hissetmeye başlar ve bu durumdan rahatsız olur. Yatağına sığamayacak kadar büyüdüğünde endişelenir, ebeveynlerini yanına çağırarak onlardan kendisine masal okumalarını ister. Ebeveynlerinin ilgisi ve desteği ile rahatlayan Alfred, normal boyuna dönmeye başlar.

Ebeveyne Notlar

Kitapta çocuklarda özgüven gelişiminin nasıl gerçekleştiği Alfred’in boyunun kısalıp uzamasıyla somutlaştırarak anlatılmaya çalışılıyor. Ancak akışta buna dair bir açıklama yapılmadığı ya da ipucu verilmediği için çocuğunuzun, bu fiziksel değişimin Alfred’in özgüveninin azalmasına ve artmasına bağlı olarak gerçekleştiğini anlayabilmesi için rehberliğinize ihtiyaç duyabilir.

ÇİÇEK Öneriyor

Çocuğunuzun özgüveninin gelişmesi için onu farklı sosyal ortamlarda bulunmak ve yeni deneyimler yaşamak konusunda cesaretlendirebilirsiniz. Olumlu geri bildirimlerde bulunmak, yaşına uygun sorumluluklar vermek, hata yapmasına izin vermek de bunu destekler.

Çocuğunuzun neden çekingen davrandığını ve nelerden endişelendiğini anlayabilmek için duygu ve düşüncelerini paylaşmasını sağlayacak açık ve güvenilir bir iletişim ortamı sağlamanız önemlidir. Bunun için de sevgi ve ilgi göstermeniz, onu desteklemeniz yardımcı olacaktır.

Alfred’in sözlerinin, isteklerinin ve davranışlarının diğerlerine nasıl hissettirdiğiyle ilgili çocuğunuzla konuşabilir ve onu empati kurmaya yönlendirebilirsiniz. Yine davranışlarınızla örnek teşkil ederek nazik ve düşünceli olmanın, diğerlerinin sınırlarına saygı duymanın ve kırıcı davranışlardan kaçınmanın önemli olduğunu gösterebilirsiniz.

Çocuğunuz hata yaptığı zaman bunların bir öğrenme fırsatı olduğunu vurgulayabilir, büyüme ve değişim süreçlerinde bunların normal olduğunu söyleyebilir, kendi yeteneklerini keşfetmesi için onu teşvik edebilirsiniz.

YORUM & DEĞERLENDİRMEBENZER İÇERİKLER

X

Çocuğunuz için uygun olabilecek içerikleri bulun