Film
Dilek

Dilek

4 star 4 star

8 + Yaş

Film

Gerçekleştirme vaadiyle insanların dileklerini toplayarak kendi güçlerini tehdit edebilecek dilekleri engellemek isteyen kral Magnifico’nun gerçek yüzünü fark eden Asha’nın dilekler için mücadele ettiği, hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf etmenin önemini anlatan müzikal bir animasyon.

Künye

 • Tür : Animasyon, Fantastik, Macera, Müzikal
 • Yönetmen : Chris Buck, Fawn Veerasunthorn
 • Yapımcı : Peter Del Vecho, Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones
 • Seslendirenler : Ariana DeBose, Chris Pine, Alan Tudyk, Angelique Cabral, Victor Garber
 • Dil : İngilizce
 • Türkçe Altyazı/Dublaj : Yok/ Var
 • Süre : 95 Dakika
 • Platform : Sinemalar
 • Filmin Fragman Linki : https://youtu.be/4mIVOjXXpK0?si=ZBAJQ8WAFLVDx59t

İçinde Neler Var?

Temalar
 • Hayal Kurmanın ve Hayallerine Sahip Çıkmanın Önemi
Rosas Krallığı’ndaki insanlar gerçeklemesi en zor dileklerini, bunları gerçekleştirme gücüne sahip olan kralları Magnifico'ya emanet eder ve bir gün gerçekleşeceği ümidiyle buna dair endişelerini unuturlar. Kral da kendisine tehdit oluşturmayan dilekleri gerçekleştirir, tehdit olabilecekleri de gerçekleşmemek üzere bir balona hapseder. Bunu öğrenen Asha, Magnifico’ya karşı mücadele eder ve hayallerine sahip çıkmak ve bunları gerçekleştirmek için çaba sarf etmek konusunda krallık halkına ilham olur. Bu çocuklara, isteklerini ve hayallerini gerçekleştirme rolünü bir başkasına bırakmak yerine hayallerimiz için çabalamanın önemli olduğunu gösterebilir.
Kral, kendi otoritesinin geleceğini garantiye almak ve geleceğini tehdit edebilecek dilekleri kontrol edebilmek için insanların dileklerini toplar. Kralın gücünü bencilce kullandığını gören Asha, onun bu düşüncelerine karşı çıkar. Eşinin bencil amaçlarını fark eden Kraliçe Amaya da Asha'ya destek verir. Bu örnekler, çocukların, güç sahibi olmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ve bu gücü doğru ve adil bir şekilde kullanmanın ve bir yanlış karşısında doğru olanı savunmanın ne kadar önemli olduğunu kavramalarına yardımcı olabilir.
Asha, Kral Magnifico’nun dilekleri hapsetmesine karşı çıkar ve onunla cesurca mücadele eder. Kral ona karşı güç kullansa da Asha’nın cesareti kırılmaz ve pes etmez. Bu, çocuklara, cesaretin zorluklarla yüzleşirken ne kadar itici bir güç olduğu mesajını verebilir.
Asha, arkadaşları, doğadaki canlılar ve kraliçe Amaya birlikte mücadele ederek dilekleri yeniden sahiplerine teslim etmeyi başarırlar. Bu örnek çocuklara birlikte hareket etmenin, dayanışmanın ve ortak çabanın gücünü gösterebilir.
Arkadaşları arasında uykucu olarak tanınan Simon'ın dileği güçlü ve cesur bir şövalye olmaktır. Ancak bu dileğinin gerçekleşmesi, onun kendi iradesini kaybederek Kral Magnifico'nun kontrolü altına girmesine ve arkadaşlarına zarar vermesine neden olur. Sonrasında hırsının ve güç arzusunun sonuçlarıyla yüzleşerek bir dönüşüm geçirir ve arkadaşlarından özür diler. Arkadaşları da onu affeder. Simon’un hatasını kabul etmesi ve arkadaşları tarafından affedilmesi; herkesin hata yapabileceği, önemli olanın hatadan ders çıkarmak olduğu ve hatayı düzeltmek için bir adım atıldığında üstesinden gelinebileceği mesajlarını verir.
Bilmenizde Fayda Var
 • Şiddet/Korku
Büyü gücünün kralı ele geçirmesiyle kralın gözleri yeşile dönerek öfke dolu ve heybetli bir görünüm sergiler. Elindeki sihirli asayla Asha’yı savurup yere fırlatır, halkı da oldukları yere sabitleyip hareket etmelerine engel olur. İradesini kaybederek kralın emirlerini uygulayan Simon da Magnifico’nun kılığına bürünerek karanlık ormanda Asha’yı kovalar, asanın gücünün etkisiyle onun da gözleri yeşile döner. Bu sahneler önerdiğimiz yaşın altındaki çocuklar için ürkütücü veya endişe verici olabilir.
Filmde kullanılan ‘’densiz’’, ‘’lanet’’, ‘’hain’’, ‘’hadsiz’’, ‘’aptal’’ gibi kelimeler çocuklar için olumsuz örnek oluşturabilir.

Film Hakkında

Rosas Krallığı'nın sihirli güçlere sahip hükümdarı, himayesindeki insanların hayallerini gerçeğe dönüştürerek onlara mutlu ve güvenli bir yaşam vaat eder. Bu nedenle krallık sakinleri, karizmatik liderleri Kral Magnifico'ya derin bir güven besler ve 18 yaşını doldurmuş herkes, gerçekleşmesi en zor dileklerini bir törenle krala sunarlar. Bu anın ardından dilekleri ve hayalleri, hafızalarından silinir ve özel bir yerde muhafaza edilmeye başlanır. Kral Magnifico da ayda bir kez düzenlediği büyük törende bir dileği seçip gerçekleştirir.

Dedesi ve annesiyle Rosas Krallığı’nda mutlu bir yaşam süren 17 yaşındaki genç kız Asha da her ne kadar kendi yaşı tutmasa da, dedesi Sabino'nun dileğinin gerçekleşmesini sağlayabilmeyi arzu eder. Bunun için dedesinin 100’üncü yaş gününe denk gelen tören öncesinde Kral Magnifico'nun çırağı olmak üzere saraya başvuruda bulunmaya karar verir. Görüşmede Magnifico neden çırak olmak istediğini sorunca Asha, on iki yaşında kaybettiği babasının öğrettiği gibi hayal kurmanın ve gerçekleşeceğine inanmanın önemli olduğunu düşündüğünü söyler. Kral da çocukken kendi evini ve ailesini kaybettiği için başka insanların hayallerinin gözlerinin önünde yok olmasını istemediğini dile getirir. Yaşadıkları acılar ve bu acılardan doğan hedef, ikisinin arasında sıcak bir ortamın oluşmasını sağlar. Asha, bu ortama güvenerek kraldan o gün gerçekleşecek törende büyük babası Sabino’nun dileğini gerçekleştirmesi ricasında bulunur. Asha’nın kendisinden bir istekte bulunmasından hoşlanmayan kral göz ucuyla dileğe baktıktan sonra, sadece krallığın yararına olacak dilekleri gerçekleştirdiğini, tehlikeli olduğu için bu dileği gerçekleştirmeyeceğini söyler. Asha, kralın büyükbabasının dileğini tehlikeli bulmasına karşı çıkar.  Dedesinin ve diğer insanların hapsedilen dileklerini geri vermesini ister. Kral, kızın yöntemlerini sorgulamasına çok kızar.

Kral Magnifico’nun dilekleri kendi iktidarını korumak ve sağlamlaştırmak için kullandığını anlayan Asha, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak küçüklüğünde babası ile yıldızları izleyip hayal kurdukları ağacın tepesine çıkar. Gökyüzüne bakıp bir yıldızdan krallıktaki tüm dileklerin gerçekleşmesini diler. O an gökyüzünden bir yıldız düşer ve yıldız tozunun etkisiyle hayvanlar ve bitkiler konuşmaya, hareket etmeye başlarlar. Asha’ya rehberlik etmek üzere yeryüzüne inen yıldızla dertleşen genç kız, olup bitenleri anlatır. Yıldız da dileklerini şatodan geri alıp, onlara sahip çıkmayı önerir. Asha, şatoda çalışan arkadaşı Dahlia’dan yardım ister ve gizlice dileği geri alarak büyükbabasına götürür. Bu arada da keçisinin konuştuğunu fark eden arkadaşlarına bütün olanları anlatmak zorunda kalır.

Yıldızın yeryüzüne inerken yaydığı ışığı gören ve bir tehditle karşı karşıya olduğunu anlayan kral, bu kişiyi bulanın dileğini gerçekleştirmeyi vadeder. Asha’nın uykucu olarak tanınan ama kralın en yiğit, en cesur ve en sadık şövalyesi olmayı isteyen arkadaşı Simon, dileğinin gerçekleşmesi karşılığında Asha’yı ve yıldızı ele verir. Bu yaşananlar halkın krala karşı olan güveni sarsmaya başlar ve dileklerinin güvende olup olmadığı konusunda endişelenirler. Otoritesinin sarsılacağından endişelenen kral, şatosundaki kara büyü kitabını açarak, bir büyü arayışına girer. Büyünün ona hükmedip durdurulamaz birine dönüşeceğinden endişe duyan Kraliçe Amaya da bu durumdan korkarak Asha’nın tarafına geçer. Asha, halkın dileklerini geri almak amacıyla arkadaşları ve kraliçe Amaya ile birlikte bir plan yapar. Kraliçe, eşine Asha'nın ve yıldızın ormanda görüldüğünü söyler. Kral, ormana gidince Asha ardından gidecek, diğerleri de şatoya girip dilekleri serbest bırakacaklardır. Kral Magnifico ile Asha arasında ormanda bir mücadele başlar. Bu esnada yıldız ve diğerleri de şatonun kulesine çıkarlar. Hedefleri, tavanı açarak balonlar içindeki dilekleri özgür bırakmaktır. Uzaktan tüm dileklerin gökyüzüne doğru yükselmeye başladığını gören Asha çok sevinir. Ancak bu sırada mücadele ettiği kişinin kral değil, onun kılığına girmiş olan arkadaşı Simon olduğunu fark eder. Öte yandan sarayda olan Magnifico da yıldızı yakalayıp asasının aynasına hapseder ve gökyüzünde büyük bir balon oluşturarak dilekleri tekrar hapseder. Sihirli gücüyle Asha’yı da şato kulesine ışınlayıp onu etrafta savurur. Aşağıda olan biteni izleyen halkı oldukları yere sabitleyerek ‘’Umut yok, hayal kurmak yok ve kaçış yok’’ diyerek tehditler yağdırır.

Asha pes etmez ve halka her birinin birer yıldız olduğunu hatırlatarak onları birer dilek tutmaya davet eder. Herkes aynı anda kralın yenilmesini ve dileklerine ulaşabilmeyi diler. Dileğin gücü, yıldızın asanın içinden çıkarak serbest kalmasını, büyük balon içine hapsedilen dileklerin de kurtulup yavaşça sahiplerine doğru süzülmesini, kralın da kendi asasının aynasına hapsolmasını sağlar.  Kralın eşi Amaya, Rosas'ın tek hükümdarı olur ve hükümdarın hapsolduğu asayı zindandaki duvara astırır. İnsanların kendi dileklerini kendilerinin gerçekleştirebilmesi için destek verir ve onları dayanışmaya yönlendirir. Asha ve yıldızın ona hediye ettiği sihirli değnek de Rosas halkı için iyiliğin, umudun ve hayalleri gerçekleştirmek için çaba göstermenin simgesi haline gelir. Yaptıklarından pişman olan Simon, Asha ve diğer arkadaşlarından özür diler. Yıldız da rehberlik görevini tamamlamanın mutluluğuyla gökyüzüne geri döner.

Disney'in 100. yıl kutlamalarına özel olarak hazırlanan bu film, çocukları hayallerine sahip çıkmaya ve bunun için çaba sarf etmeye teşvik ediyor. Konusu, kullanılan animasyon tekniği ve Disney’in diğer filmlerindeki karakterlere yapılan göndermeyle 6 yaş ve üstünün ilgisini çekebilecek bir film. Ancak   hayallerine sahip çıkmak, mücadele etmek gibi soyut kavramlar ve bunlara ilişkin mesajlar küçük yaş grubu izleyiciler açısından anlaşılması zor olduğu ve ebeveyn rehberliği gerektirdiği için 8 yaş üstü için daha uygun.

ÇİÇEK Öneriyor

Çocuğunuza, “Asha’nın hangi özellikleri ve davranışları krala karşı mücadelesinde yardımcı olmuş olabilir?” diye sorabilir ve hayal kurmanın, inancın, pes etmemenin, kararlılığın ve cesaretin önemini vurgulayan bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz.

Asha’nın amacına ulaşmaya çalışırken çevresinden aldığı desteği hatırlatarak, dayanışmanın önemi ve sunabileceği avantajlar üzerine konuşabilirsiniz.

Çocuğunuzla, önümüze çeşitli engeller çıksa da hayallerimizi gerçekleştirmek için çabalamanın önemli olduğu üzerine sohbet edebilirsiniz. Gerçekleştirmek istediği bir hayali olup olmadığını sorabilir, varsa gerçekleştirmek için neler yapabileceği üzerine konuşabilirsiniz.

Filmde, Asha'nın yedi kişilik arkadaş grubu özellikleri açısından ‘’Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’’e gönderme yapmaktadır. Yine bir dilek yıldızı temasına sahip olması açısından da ‘’Pinokyo’’, ‘’Peter Pan’’, ‘’Kurtarma Ekibi’’, ‘’Oliver ve Arkadaşları’’, ‘’Prenses ve Kurbağa’’ gibi filmlerle benzerlik göstermektedir.  Bu detayları çocuğunuzla paylaşabilir ve birlikte diğer Disney filmleri hakkında sohbet edebilirsiniz.

YORUM & DEĞERLENDİRMEBENZER İÇERİKLER

X

Çocuğunuz için uygun olabilecek içerikleri bulun