Uygulama
Tohum Eğitim

Tohum Eğitim

5 star 5 star

4 + Yaş

Uygulama

Tohum Otizm Vakfı’nın MEB ortaklığıyla yürüttüğü ‘Eğitime Uzanan Yol Projesi’ kapsamında, otizmli olan veya gelişimsel yetersizliği bulunan çocukların bilişsel becerilerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla tasarlanmış eğitici bir etkinlik uygulaması.

Künye

İçinde Neler Var?

Temalar
  • Eğitici Öğeler
Çocuklar, uygulamada yer alan ‘Dinleme ve Anlama’, ‘Nesne Eşleme’, ‘Nesne Tanıma’, ‘Vücudumuz’ ve ‘Eylemler’ kategorileri kapsamında hayvanlar, meyveler, sebzeler, oyuncaklar, giysiler, taşıtlar, ev eşyaları, bitkiler, renkler, şekiller, rakamlar, meslekler, gezegenler ve organlar gibi daha birçok başlık altında yeni kavramlar öğrenebilirler.
Kullanıcı, uygulamadaki kategoriler altında yeni kelime ve kavramları öğrenerek dil, konuşma ve iletişim becerilerini geliştirebilir.
Beceriler
  • Problem Çözme
Çocuklardan, etkinliklerde kendilerine sorulan soruları cevaplanmak, nesneleri eşleştirmek, istenileni bulmak ve harflerden kelimeler oluşturmak gibi işlemleri yapmaları bekleniyor. Tüm bu işlemler mantık yürütme ve problem çözme becerilerinin gelişimini destekliyor.
Uygulamanın basit şekilde tasarlanmış olması ve çocukların sadece yönerge veren sesleri duymaları, etkinliklere odaklanmalarına yardımcı oluyor.
Uygulama, çocuklara gördükleri nesneleri anlama, yorumlama ve analiz etme fırsatı sunarak, görsel hafızalarının gelişimini destekliyor.

Uygulama Hakkında

Tohum Eğitim; Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş., Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Tohum Otizm Vakfı tarafından geliştirilen “Eğitime Uzanan Yol Projesi” çerçevesinde, otizmli ve gelişimsel yetersizliği veya geriliği bulunan çocuklar için tasarlanan eğitici bir uygulama.

Uygulamada “Dinle Anla, Nesne Eşleme, Nesne Tanıma, Vücudumuz ve Eylemler” olmak üzere 5 etkinlik kategorisi bulunuyor. “Dinle Anla” kategorisi “Kim? Ne? Neden/Nasıl? Nerede? Ne oldu?” olmak üzere beş soru başlığından oluşuyor. Her birinin altında beş görsel sunularak başlıktaki soruya cevap niteliğinde üç seçenek sunuluyor. İşaretlenen doğru yanıt sonrasında “Tebrikler, süper!” gibi motive edici sözler söyleniyor ve bir yıldız kazanılıyor.

“Nesne Eşleme” kategorisinde; hayvanlar, meyveler, sebzeler, yiyecekler, içecekler, kuruyemişler, oyuncaklar, giysiler, taşıtlar, ev eşyaları, banyo eşyaları, mutfak eşyaları, mobilyalar, müzik aletleri, kırtasiye malzemeleri, bitkiler, renkler, şekiller, rakamlar, meslekler, bayraklar ve gezegenlerden oluşan başlıklar yer alıyor. Her bir başlıkta 10 tane benzer nesneyi eşleme etkinliği bulunuyor. “Nesne Tanıma” kategorisi altında da aynı başlıklar bulunuyor ve yine aynı görseller sunuluyor. Ancak bu kategoride çocuklardan, sorulan nesneyi seçmeleri isteniyor.

“Vücudumuz” kategorisi ise “Eşleme, Gösterme, Yazma” olacak şekilde üç başlıktan oluşuyor. “Eşleme” bölümünde; vücudun belirli bir bölgesini gösteren görselin üzerine o bölgede yer alan organların doğru şekilde yerleştirilmeleri isteniyor. “Gösterme” bölümünde; çocuklardan çeşitli organları göstermeleri bekleniyor. “Yazma” bölümünde ise; tek tek organların resimleri gösteriliyor. Her görselin altında bir beyaz, bir de turuncu kutucuk bulunuyor. Kullanıcıdan, turuncu kutucukta karışık şekilde dizilmiş harfleri, eşleştirme yöntemiyle, beyaz kutucuktaki doğru yerlerine yerleştirerek o organın adını yazmaları isteniyor.

“Eylemler” kategorisi altında kişisel bakım, fiziksel aktiviteler, park, serbest zaman, okula hazırlık, okul ve günlük aktivitelerin yanı sıra hisler ve vücut bölümlerine dair başlıklar bulunuyor. Her bir kategorinin içinde ise on tane etkinlik yer alıyor. İlgili başlıklar altında üç tane aktivite paylaşılarak sorulan aktivitenin işaretlemesi isteniyor.

Ebeveyne Notlar

Uygulama, tipik ve atipik gelişim gösteren çocukların bilişsel becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla tasarlanmış. Etkinliklerle çocukların dinlediklerini anlayabilme, nesneleri ayırt etme ve tanıma becerilerinin gelişimine destek verebilir. Ayrıca hafıza, problem çözme, dikkat ve odaklanma becerilerine katkı sağlayabilir.

Uygulamada her bir kategorinin altında, söylenenler eşliğinde görsellerin de sunulması hem çocukların nesneleri ve eylemleri kategorize etmelerine hem de onların dikkatlerinin etkinlikte kalmasına yardımcı oluyor.

Otizmli çocuklar çoğu zaman konuşmaları diğer seslerden ayıramadıkları için, uygulamada çocukları rahatsız edebilecek seslere veya müziklere yer verilmemiş. Çocuklar sadece nesneleri veya eylemleri tanıtan ve yönerge veren sesi duyuyorlar. Bu sayede etkinliklerde verilen açıklamalara veya yönergelere daha rahat odaklanabilirler. Ayrıca açıklamaların, yönergelerin ve soruların açık, net ve kısa olması da kendilerinden istenileni daha rahat anlamlandırmalarına yardım ediyor.

Uygulama çok sade bir tasarıma sahip. İstenirse, arka plan için rahatsız etmeyecek renk seçeneklerinden biri tercih edilebiliyor. Etkinliklerin zorluk düzeyleri ayarlanabiliyor ve görsellerin yatay veya dikey yönde dizilimi de düzenlenebiliyor.

Uygulamaya giriş yapabilmek için ebeveynlerin ekrana bazı kişisel bilgilerini yazmaları gerekiyor. Ancak, bu bilgiler uygulamanın her kullanımında yeniden talep ediliyor. Her ne kadar “Daha sonra kayıt ol” şeklinde bu süreci hızlandıracak bir seçenek bulunsa da uygulamanın bu yönünün geliştirilmeye ihtiyacı var. Uygulama çocukların tamamladığı ekinlikleri de kaydetmiyor. Uygulama kapatılıp açıldığında etkinliklere baştan başlamak gerekiyor. Bu durum bazı çocuklar için sıkıcı olabilirken bazıları için bilgilerinin pekişmesine yardımcı olabilir.

ÇİÇEK Öneriyor

Otizm tam olarak tedavi edilemese de pek çok otizmli birey doğru eğitim ve erken tedavi yollarıyla sorunsuz ve sağlıklı bir hayat geçirebilir. Tohum Eğitim’i çocuğunuzun gelişimi adına bir fırsat olarak görebilir ve sonraki öğrenmeleri için zemin hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuz etkinlikleri yaparken onu gözlemleyebilir ve gerektiğinde ona yardımcı olabilirsiniz.

Otizmli çocuklar kendilerini ifade etmekte zorluk yaşadıkları için çocuğunuzu uygulama hakkında konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Ama onu bu konuda zorlamamalısınız.

Otizmli çocuklar bazı nesneleri öğrenme konusunda hevesli ve ilgilidirler. Çocuğunuzun uygulamada ilgisini çeken nesneleri gözlemleyebilir ve ona bu nesnelerin günlük hayatınızdaki örneklerini göstererek öğrenmeyi pekiştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Uygulamadaki açıklamaları, yönergeleri ve soruları örnek alarak, günlük hayatınızdaki öğrenmelerine destek vermek amacıyla kullanabilirsiniz.

Uygulamaların zorluk derecesini çocuğunuzun gelişim düzeyine göre ayarlayabilir, cevapları doğru bildikçe sevdiği şeylerle ödüllendirebilirsiniz.

YORUM & DEĞERLENDİRMEBENZER İÇERİKLER

X

Çocuğunuz için uygun olabilecek içerikleri bulun