Kutu Oyunu
Max Farmer (Çiftçi Max)

Max Farmer (Çiftçi Max)

4 star 4 star

3 + Yaş

Kutu Oyunu

Çiftçi Max’in, canlılar zarar vermeden tarladaki ürünlerini toplamaya çalıştığı ve bunun için oyuncuların takım halinde hareket etmesinin gerektiği; dikkat, akıl yürütme ve küçük kas becerilerinin gelişimini destekleyebilecek eğlenceli bir kutu oyunu.

Künye

  • Tür : Eğitim, Strateji
  • Ortalama Oyun Süresi : 15 Dakika
  • Oyuncu Sayısı : 2-4 Oyuncu
  • Komponentler/Unsurlar : Oyun Tahtası, 3’er Adet Domates, Soğan, Marul ve Havuç Jetonu, Çiftçi Max, Karga, Max ve Karga İçin Ayaklık, Zar, Oyun Kılavuzu
  • Geliştirici : Cayro The Games

İçinde Neler Var?

Temalar
  • Eğitici Öğeler
Çocuklar havuç, marul, domates ve soğan sebzelerinin toprakta yetiştiğini, güneşin sebze ve meyveler için faydalı olduğunu, karga ve solucan gibi hayvanların onlara zarar verebileceğini oynayarak öğrenebilirler.
Oyuncular, karga ve solucan zarar vermeden sebzeleri birlikte büyütmeye çalışırlar. Oyun bu yönüyle çocuklarda, ortak bir hedef için birlikte hareket etme bilincini geliştirebilir.
Beceriler
  • Dikkat
Zarda gelen simgeye uygun hamleler yapabilmek için oyuna konsantre olmak önemli.
Oyuncunun, büyümesini isteyeceği sebzeyi seçerken zarda solucan ya da karga gelerek sebzeleri yiyebileceği ihtimalini hesaba katması ve en az sebzenin açıldığı tarlayı seçmesi avantaj sağlıyor. Bunun için oyuncunun düşünmesi ve akıl yürütmesi gerekiyor.
Zarı atmak, pulları çevirmek ve karga, Max ile solucan figürlerini oyun tahtası üzerinde ilerletmek kas gelişimi henüz tamamlanmamış ve gelişmekte olan okul öncesi yaş grubunun küçük kas gelişimini destekleyebilir.

Oyun Hakkında

Max Farmer, karga adım adım gelip arazideki tüm sebzeleri yemeden önce sebzeleri hasat etmesi için çiftçi Max'e oyuncuların yardım ettikleri bir takım oyunu.

Oyun en az 2, en fazla 4 kişiyle oynanabiliyor. Oyun tahtası domates, soğan, marul ve havuç sebzelerinin bulunduğu 4 ayrı tarladan oluşuyor. Tarlaların haricinde bir de 1’den 5’e kadar sıralı bulutların olduğu gökyüzü alanı bulunuyor.

Sebze jetonları, oyun alanındaki ait oldukları tarlaya ön yüzü kapalı olacak şekilde yerleştirilir. Çiftçi Max, dik durması için ayaklık takılarak tarlaların ortasına, karga da ayaklığı takıldıktan sonra ‘1’ yazılı bulutun üstüne yerleştirilir.

Oyuna kimin başlayacağı konusunda bir kural yok, kura çekebilir veya yaşı en küçük oyuncu ile oyuna başlayabilirsiniz. Her oyuncu sıra kendisine geldiğinde çiftçi Max’i, büyümesini istediği sebzenin olduğu tarlaya koyar ve zarı atar. Zarın üzerinde 4 adet güneş, 1 adet solucan ve 1 adet karga resmi bulunmaktadır. Zar atıldığında güneş gelirse, oyuncunun seçtiği sebzenin büyüyebileceği anlamına gelir ve bu amaçla tarlada ters çevrilmiş olan o sebzenin jetonu açılır. Solucan gelirse, bir solucan sürüsü oyuncunun seçtiği tarlayı istila eder ve çevrilen jetonlar tekrar en baştaki gibi ters çevrili hale getirilir, o ürünlerin yeniden büyütülmesi gerekir. Karga gelirse, karga figürü sıradaki buluta doğru ilerletilir. Hamlelerle karga beşinci buluta geldiğinde, tüm arazideki sebzelere ulaşmış ve onları yemiş sayılır, bunun sonucunda oyun biter. Ancak karga beşinci buluta gelmeden oyuncular tarlaların hepsindeki tüm sebze jetonlarını açmayı başarırlarsa, oyunu kazanmış olurlar.

Ebeveyne Notlar

Max Farmer, diğer oyunlardan farklı olarak takım çalışmasına dayalı bir kutu oyunu. Oyuncular oyunu takım halinde kazanmış veya kaybetmiş oluyorlar. Tek bir kazananı veya kaybedeni olmadığı için rekabet de yaşanmıyor. Oyuncuları aynı hedef için birlikte hareket etmeye yönlendiriyor.

Oyunda stratejik düşünme de teşvik ediliyor. Büyümesi istenen sebzeler seçilirken, zarda karga ya da solucan gelme ihtimali, yani o tarladaki sebzelerin bunlar tarafından yenme ihtimali göz önünde bulundurularak, büyütmek için ürünü en az olan tarlanın seçilmesi önem taşıyor. Örneğin; domates tarlasındaki 3 domatesten 2’si açılmış ve 1’i kalmış olsun. Soğan tarlasında ise tüm soğan jetonlarının kapalı olduğunu varsayalım. Oyuncu domates tarlasını seçer ve zarda solucan gelirse, solucan açılmış olan domatesleri yiyeceği için daha önce domatesleri büyütmek için atılan iki zar boşuna gitmiş olacak. Oyuncuların bu riski göz önünde bulundurarak en az jeton açılan tarladaki sebzeyi seçmeleri, solucanın yiyeceği sebze sayısını en aza indirmek açısından faydalı olacaktır. Ancak jetonların çoğu açıldığında bu strateji önemini kaybedecek, bu noktada artık şans faktörü daha çok devreye girecektir. Oyunun okul öncesi yaş grubuna yönelik geliştirildiğini düşündüğümüzde, özellikle 3-4 yaş grubundaki çocukların bu stratejiyi tek başına düşünüp uygulamaya koyması pek mümkün olmayabilir. Bu nedenle, oyuna başlamadan önce çocukları bu strateji hakkında bilgilendirmek faydalı olabilir. Bilgi sahibi olup, oyun boyunca bu stratejiyi uygulamaya çalıştıklarında, stratejik düşünme becerileri gelişecektir.

Oyunda şans faktörü de oldukça etkili. Her ne kadar zarda güneş sayısı fazla olduğu için atıldığında güneş gelme olasılığı, karga ve solucanın gelme olasılığından fazla olsa da, solucan gelip sebzeleri yediğinde veya karga beşinci buluta gelip oyun sona erdiğinde, öncesinde sebzelerin büyümesini sağlamak için yapılan tüm hamleler boşuna gidiyor. Böyle bir durumda da oyuncuların birbirlerine anlayışla yaklaşmaları önem taşıyor. Oyun bu yönüyle grup çalışmalarında zorlanan çocuklar için, öğretici olabilir.

Oyun alanı ve jetonlar kalın mukavvadan, çiftçinin ve karganın ayaklıkları plastik malzemeden, zar ise ahşaptan üretilmiş. Oyunun kurallarını anlatan kılavuz, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmış. Ancak, 3 yaş grubu çocukların merak duyarak sebze jetonlarını ağzına alabilme ihtimaline karşı dikkatli olunmasını öneririz.

ÇİÇEK Öneriyor

Çocuğunuzla oyun tahtasının üzerindeki görselleri inceleyip, domates, havuç, marul ve soğan sebzelerinin nasıl yetiştirildiği üzerine sohbet edebilirsiniz. Toprakta yetişen diğer sebzelerle ilgili bilgiler verebilir, bu konuyla ilgili belgeseller izleyebilirsiniz. Sebze ve meyve tarlalarını ziyaret edip, çocuğunuzun oyundan edindiği bilgilerin pekişmesine yardımcı olabilirsiniz.

Birlikte çeşitli bitkilerin tohumlarını satın alarak, evinizde kendi sebzenizi yetiştirebilirsiniz. Sulama ve toprağı temiz tutma konusunda görevlendirip, çocuğunuzun sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun yaşını dikkate alarak, ülkemizin önemli bir tarım bölgesinde olduğunu anlatabilir ve hangi bölgede ne çeşit sebze-meyve yetiştirildiği üzerine sohbet edebilirsiniz.

‘Rekabet’ ve ‘takım çalışması’ kavramları üzerine konuşabilir. Her iki kavramın da avantajları ve dezavantajları üzerine fikir alışverişi yapabilirsiniz.

Kargayı 5. buluta taşıyarak oyunun bitmesine neden olan oyuncuya arkadaşları sert ve kırıcı bir tepki gösterirlerse, takım çalışmasında önemli olan saygı, anlayış ve empati kavramları üzerine konuşabilirsiniz.

YORUM & DEĞERLENDİRMEBENZER İÇERİKLER

X

Çocuğunuz için uygun olabilecek içerikleri bulun